Finns det någon post som inte omfattas av lagringen?

Uppdaterad

Post med företagets namn och adress på lagras. Följande försändelser lagras inte:

  • Försändelser med uppgift "Får ej eftersändas" och liknande returneras oftast till avsändaren
  • Expressbrev lagras inte utan läggs i ordinarie postlåda
  • Expresspaket, finns inte mottagaren på angiven adress sänds försändelsen åter till avsändaren
  • Paket som körs ut, finns inte mottagaren på angiven adress vid utkörning sänds paketet åter till avsändaren
  • Paket som hämtas på serviceställe. Om paketet aviseras via brev/avi lagras denna avi under 14 dagar. Paketet ligger kvar på servicestället lika lång tid och returneras sedan
  • Delgivningsförsändelser, lagras inte utan återsändes till avsändaren direkt vid ankomstdagen
  • Morgontidningar, lagras inte du måste själv kontakta tidningen för hur tidningen ska hanteras
  • Varubrev
warning Created with Sketch.