Hur länge kan man pausa sin post?

Uppdaterad

Vill du pausa utdelningen av posten under en kortare period kan vi lagra den åt dig så att du får den utdelad när du kommit hem. Den kortaste period du kan pausa utdelning av posten är 7 dagar och den längsta sammanhängande period du kan beställa är 2 månader.

Ordinarie postutdelning startar från och med det datum som valts som återdatum på beställningen. Den lagrade posten delas ut de närmaste dagarna efter, beroende på var posten lagrats och när postoperatören har sin nästkommande utdelning.

Observera att du inte kan hämta ut någon post under lagringstiden.

warning Created with Sketch.