Gäller min beställning automatiskt alla i mitt hushåll?

Uppdaterad

Nej, beställningen omfattar bara de personer du namnger i din beställning.

warning Created with Sketch.